Holtålens nye sturstue Hovet har gjort unna sitt første driftsår. Enkelte var nok på forhånd spente på både tall og tilbakemeldinger, men enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken sier at det første året har gått

riktig så bra og at han er godt fornøyd.

- Utleia har vært over all forventning, sier han og trekker spesielt fram Ålen idrettslag som den største aktøren.

Morken sier at man regner med at noe av dette skyldes nyhetens interesse, men at han håper at aktivitetsnivået vil nå vil stabilisere seg på et godt nivå.

Vaktmester Anders Hegseth har Hovet som arbeidssted og kan bekrefte travle dager og kvelder. Etter litt innkjøringsproblemer på driftssida, ser det meste nå ut til å ha gått seg til.

Hør intervju med Anders Hegseth og Olve Morken her: