Steinar Dahltveit

GROHE er en leverandør av sanitærutstyr og avslører nå hvor mye vann befolkningen i Norden brukte i fjor. Trøndere bruker klart mest vann, med et forbruk på 264 liter vann per person og døgn. Til sammenligning bruker osloboere og bergensere henholdsvis 139 og 202 liter vann per person og døgn.

Likevel mener halve Trøndelag at de har et ansvarlig og bærekraftig vannforbruk.

Undersøkelsen viser imidlertid at 1 av 4 trøndere har lyst til å bruke mindre vann, men vet ikke hvordan. Hver fjerde trønder tenker aldri på vannforbruket sitt, og 11 prosent har ingen interesse av å redusere vannforbruket.

Vannmangel er en stor trussel

Ifølge World Economic Forum er vannmangel en av de største truslene for kloden, og norgessjef i GROHE, Anne Øiseth, ønsker å øke bevisstheten rundt bruk av vann.

– Ferskvann er en livsviktig naturressurs som ikke bør tas for gitt. Vi har et stort forbedringspotensial sammenlignet med våre nordiske naboer hva gjelder vannforbruk. Sløsing og unødvendig bruk av vann i kombinasjon med klimaendringer og rekordlave nivå på grunnvannet gjør at det er viktig at alle land bidrar til å ta vare på naturressursene i verden, sier hun, og legger til:

– Klarer hver hver av oss å bruke mindre vann i husholdningen, vil det totale vannforbruket gå ned, og det er bra for miljøet. Redusert vannforbruk gjør at vi sparer kjemikalier og strøm brukt til rensing og transport for drikkevann og avløpsvann. Det gir også lavere gebyrer for vann- og avløpstjenester.

Les hele rapporten for Vannbarometeret 2021 her: http://thewaterbarometer.com/no/

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet Ipsos Norm på oppdrag fra GROHE. Statistikken er samlet inn gjennom en nettbasert spørreundersøkelse i perioden 22.–29. april 2021 med respondenter fra Norge, Danmark, Finland og Sverige i alderen 18–65 år. Totalt har 6358 respondenter deltatt, og resultatet er landrepresentativt med et signifikansnivå på 95 prosent.

Om kartleggingen

Opplysningene om vannforbruket i byene er hentet fra respektive kommune eller hos kommunens vannleverandør i de tre største byene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Forbruket bygger på alt betalt vann i respektive kommune i 2020. Gjennomsnittet er beregnet ved å dele antall liter på antall innbyggere i respektive kommune.