En av de to personene hadde testet positivt på koronaviruset, og paret hadde oppholdt seg i samme hus og bil de dagene smitte var aktuelt. Det ble bedømt uforsvarlig smittevernmessig at de to skulle kjøre bil hjem slik situasjonen var. Deres kjøretid hjem ble anslått til 18-20 timer.

Stoppet på Stjørdal

Paret kjørte likevel sørover med mål om å komme seg hjem og foreta isolasjon og karantene der. Underveis innså de at de behøvde søvn og hvile. Da ble Stjørdal kommune kontaktet for overnatting, og paret fikk tilbud om å komme inn på isolasjonshotell og karantenehotell, Scandic Hell.

Morgenen etter ble de kontaktet av smittevernlege i Stjørdal, med klar beskjed om at videre kjøring sørover fortsatt var uforsvarlig med tanke på smittevern, og de ble bedt om å holde seg i ro på hotellet.

Senere på dagen varslet hotellet kommunen om at de to hadde forlatt hotellrommet uten varsel. De har formodentlig fortsatt i retning hjem i bilen slik de hadde planlagt selv.

Uforsvarlig

Smittevernlegen anser at det ikke er smittevernsforsvarlig å selv skulle foreta transport over en slik distanse. Det viste seg også at de ikke var i stand til å gjennomføre transporten uten stans siden de måtte stoppe i Stjørdal. De fikk klar beskjed av både smittevernansvarlig både i deres hjemkommune og Stjørdal kommune om at transporten anses som uforsvarlig og at de skulle holde seg i ro. Paret valgte isteden å fortsette transporten uten å varsle om at de forlot området.

Kommuneoverlegen i Stjørdal anser at paret med sine handlinger har utsatt andre for risiko for å bli smittet. De var klar over at den ene var smittet med viruset da de valgte å begynne en transportetappe som med stor sannsynlighet ville medføre at de måtte stoppe for å hvile, gå på do samt kjøpe mat og drikke. Paret hadde fått klar melding fra begge kommuner om å holde seg i ro.

I Stjørdal kunne kunne paret ha bodd på hotell som var organisert til å ta imot personer som var smittet av viruset.

Av den grunn begjærer Stjørdal kommune paret tiltalt og straffet for brudd på covid-19-forskriftens paragraf 7, samt å ha utsatt andre for risikoen for å bli smittet.