Politiet har i lang tid drevet etterforskning og har brukt mye tid på avhør i saken hvor en ung gutt ble påkjørt og kastet opp i lufta med påfølgende skader av sammenstøtet.

Nå sier avsnittsleder ved Røros og Holtålen lensmannskontor, Øyvind Unsgård til Fjell-Ljom at de fortsatt har igjen litt etterforskning i saken, men at personen de har avhørt opprettholder statusen som mistenkt.

– Den mistenkte er hjemmehørende i Røros kommune, men vi går ikke ut med kjønn og alder nå, sier Unsgård til Fjell-Ljom som først omtalte saken.

Det er ifølge Unsgård vitneavhør, overvåkningsbilder og andre etterforskningstrinn som har ledet til avhør av personen som er mistenkt i saken.

Sjåførens førerkort er beslaglagt.