Samme dag som mange sauebrukere slapp dyrene sine på fjellet ved Øyungen i Hessdalen, ble det gjort to observasjoner av bjørn i området. Dyret ble sett like ved bilveien ved Litj-hersja.

SNO rykket ut

Fjelloppsynsmann Terje Borgos var på stedet sent tirsdag kveld med hund, og denne fikk ferten av et eller annet, men Borgos kan ikke bekrefte at det var bjørn.

– Vi har ingen grunn til å ikke tro på observasjonene, men i og med at vi ikke har konkrete spor som ekskrementer eller hår, så er situasjonen rapportert som uoppklart i Rovbasen, sier han og tilføyer at all bjørn i dette området er streifdyr.

Stille og rolig i natt

Saueier Jøran Bakås Gjersvold er en av de som har sluppet sauer i området og han sier flere var ute langt utover kvelden og natta for å følge situasjonen. Han fikk selv melding om observasjonen i 23-tida.

– Det var stille og fredelig og dyrene, både sau og annet vilt vi så, var rolige, så det var ingenting som tydet på at det var rovdyr i nærheten, sier han.

Spor i Selbu

Terje Borgos sier at dette var den første meldingen om bjørn i Holtålen denne sommeren. Før helga så fikk en person tatt bilde av bjørnespor i snø. Dette skjedde i Selbu.