Pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag

I fjor var det en nedgang i omdisponering av dyrka jord. Dette gjelder både nasjonalt og i Trøndelag.

Selv om omdisponeringen går ned sto Trøndelag for hele 21 prosent av omdisponert dyrka jord i Norge i 2017. Mesteparten av dette ble omdisponert til boligformål.

Endelige tall viser at det ble omdisponert 4025 dekar dyrka jord i Norge i 2017. Dette er en nedgang på 36 prosent fra 2016, noe som er i tråd med nasjonal jordvernstrategi.

Trondheim og Melhus omdisponerte mest

Av fylkene var det Møre og Romsdal som omdisponerte mest i 2017 med 734 dekar. Nest mest omdisponerte Sør-Trøndelag med 672 dekar. Om man ser samlet på Sør- og Nord-Trøndelag for 2017 omdisponerte Trøndelag mest med 851 dekar.

Dette er 21 prosent av omdisponert dyrka jord i Norge i 2017. Til sammenligning har Trøndelag 16,3 prosent av jordbruksarealet i drift i Norge og kun 8,7 prosent av Norges befolkning.

Det er kommunene Trondheim og Melhus som omdisponerte mest dyrka jord i Trøndelag i 2017 med 182 og 177 dekar. De to kommunene ligger på 2. og 3. plass nasjonalt. Bare Molde kommune omdisponerte mer i 2017, med 347 dekar.

– Mange kommuner gjør en god jobb med å ivareta dyrka jorda, men det er for mange som fortsatt omdisponerer for mye til bolig, næring og fritid. Vi må tenke oss svært godt om før vi plasserer boliger og industribygg på dyrka jord, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli.

Kun 3,7 prosent av landaraelet er dyrka jord

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å kunne produsere mat, og for å sikre matforsyning på kort og lang sikt.

I Norge er bare 3,7 prosent av landarealet dyrka jord, noe som er svært lite sammenlignet med andre land.

Viktige begrunnelser for et sterkt jordvern er matsikkerhet i et nasjonalt og globalt perspektiv, utnytte jordressursene lokalt, lokal bosetting og verdiskaping, samt viktigheten av levende bygder og velpleid kulturlandskap for norsk identitet.