Lill Harret Sandaune (Frp) påpekte i en interpellasjon under kommunestyret i Malvik i går kveld, at kommunens trafikksikkerhetsplan er fullstendig utdatert.

– Jeg syntes det var nødvendig se på hva vi kan gjøre med en trafikksikkerhetsplan som har ligget mer eller mindre i brakk her i kommunen, sier Sandaune, som fikk et enstemmig kommunestyret med seg på at dette var noe som måtte taes tak i.

Saken fortsetter under lydklippet

Utdatert

Trafikksikkerhetsplanen i Malvik ble vedtatt i 2011 og skulle gjelde til 2014.

– Etter det har ingenting skjedd, sier Sandaune.

– Man har hatt et trafikksikkerhetsutvalg som jeg ikke kan se har gjort særlig mye på dette feltet.

Utilgjengelig

Rakel Trondal (SV) påpekte under debatten at partier som ikke har representanter i administrasjons- og samfunnsutvalget, ikke får innsyn i saker det jobbes med, fordi disse ikke legges offentlig ut.

– Det samme gjelder publikum, media og andre som engasjerer seg i trafikkspørsmål og som ønsker å vite hva som skjer, understreker Sandaune.

Savner ansvarliggjøring

Kommunestyret vedtok at trafikksikkerhetsarbeidet skal tas opp igjen. Men tilleggsforslaget om å avsette en prosentsstilling i administrasjonen til å jobbe med trafikksikkerhet falt.

– Det skuffer meg at man ikke er villig til å forplikte seg formelt til dette arbeidet, sier Sandaune.