Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet på sitt møte onsdag en sak om innspill til rutetilbudet på Rørosbanen ved konkurranseutsetting.

Det ble gjort følgende enstemmig vedtak i tråd med forslaget:

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til at det er et uttalt mål fra regjeringen at konkurranseutsettingen av passasjertrafikken blant annet på Rørosbanen skal gi «et enda bedre togtilbud».

For Rørosbanens del bør dette bety følgende:

  • Bedre togtilbud mellom Røros og Trondheim som gjør det mulig med dagsturer begge veier

  • Hullet i to-timers frekvensen mellom Røros og Hamar tettes

  • Flere gjennomgående tog mellom Hamar og Trondheim

  • Fjellregionens innbyggere gis muligheter for å benytte toget i begge retninger både på morgen- og kveldstid

Saksutredningen sendes Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner samt Jernbanedirektoratet.