Norge er rammet av en tørke som er så alvorlig at den går ut over årets matproduksjon.

– Akkurat det vi opplever nå, understreker behovet vi har for å bygge opp en nødvendig beredskap, sier tidligere nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, Oddvar Vigdenes.

– Det er lett å ta maten for gitt, men i krisesituasjoner som den vi ser nå, blir vi avhengige av å importere mat. Tørken er imidlertid minst like omfattende i Europa og dermed er en slik import ikke noe vi kan ta som en selvfølge.

Saken fortsetter under lydklippet

Bygge opp

Vigdenes forklarer at norske kornlagre ble bygget ned for noen år siden.

– Disse må bygges opp igjen. Vi må også ta i bruk utmark. Det ligger store områder hvor det er gratis å fore dyra og som kan brukes til beite, mener han, men understreker at en slik endring ikke kan skje over natten.

– Dette tar tid å bygge opp og er noe vi må ta på alvor.

Småbruk

Vigdenes mener det er viktig å opprettholde gårdsdrift i hele landet.

– Trenden de siste årene har gått mot sentralisert gårdsdrift og denne trenden må snus. Det å ha en spredt og variert matproduksjon er viktig og da må det legges tilrette for å satse på mindre gårdsbruk.

Forsvaret

Også forsvaret etterlyser matlagre i beredskapsøyemed.

– Det er dermed ikke bare bøndene som ser viktigheten av dette, men også forsvaret. Vigdenes er selv det han kaller aktiv kårkall på gården han brukte 25 år på å bygge opp før sønnen overtok.

– Vi holder til i utkanten og heldigvis er det en type jord der som tåler tørke godt. Ikke alle er like heldige.