Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke unik for Trøndelag: Alle fylker har nedgang i ledigheten, og aller størst nedgang har Rogaland. Fylket har nå 34 prosent færre ledige enn i januar i fjor, og har nå et ledighetsnivå på 3,3 prosent, som er tilnærmet en normalsituasjon. Samlet sett for landet er det nå 2,6 prosent helt ledige.

– Vi har et veldig godt arbeidsmarked både regionalt og nasjonalt, med god etterspørsel etter arbeidskraft og med mange muligheter for arbeidssøkerne. For Trøndelag forventer vi dessuten at ledigheten skal videre ned i månedene som kommer, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i Nav Trøndelag.

Flere bransjer med rekrutteringsutfordringer

Ledigheten i fylket går ned blant både kvinner og menn, og i alle aldersgrupper over 19 år. I aldersgruppa under 19 år er det en marginal økning på 10 prosent, som tilsvarer 13 personer.

Med unntak av akademiske yrker, som har økt med fem flere ledige, er det færre ledige innenfor alle yrkesgrupper. Blant de bransjene som sysselsetter flest, er nedgangen størst innenfor industrien, med -24 prosent. Helse, pleie og omsorg har 16 prosent færre ledige, mens ledighetsnedgangen innenfor butikk og salgsarbeid, reiseliv og transport, serviceyrkene og bygg og anlegg ligger mellom -2 til -6 prosent.

- Nedgangen innenfor bygg og anlegg har stagnert den siste tiden, men her forventer vi økt etterspørsel etter arbeidskraft, når våren og høysesongen kommer. Trolig vil det bli krevende for en del virksomheter innenfor denne bransjen å rekruttere folk. Det samme gjelder for industrien og i helsesektoren, sier Wold Wigum.

Hele 25 av Trøndelags 47 kommuner har under 2 prosent ledighet. Fosnes står uten registrert ledighet. Blant bykommunene har Namsos lavest ledighet, med 1,8 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent, Trondheim med 2,4 prosent, Levanger med 2,5 prosent, Steinkjer med 2,7 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige.

Høyest ledighet har Hitra, med 4,5 prosent. Deretter følger Meldal, med 3,1 prosent.

Foto: Nav

Flere utlyste ferievikariat

Stillingstilgangen i fylket er god: I januar er det registrert 3.887 ledige stillinger i Trøndelag. Nær en fjerdedel av jobbene er innenfor helse, pleie og omsorg. Jobbmulighetene er også gode innenfor bygg og anlegg, butikkarbeid, ingeniør og IKT, industrien, undervisning og reiseliv.

- Mange av stillingene er ferievikariat, så her er det gode muligheter spesielt for ungdom og studenter som ønsker seg jobberfaring, sier Wold Wigum.