Den 19. april mottok kontrollutvalget i Holtålen negativ revisjonsberetning.

Årsaken er at kommunedirektøren ikke har avgitt årsregnskap og årsberetning for Holtålen kommune innen kommunelovens frister.

I et brev fra revisor til kontrollutvalget heter det blant annet:

«Revisor mottok regnskapet 1.04.2022. Årsberetningen er fortsatt ikke mottatt. I henhold til kommunelovens paragraf 14-6 skal årsregnskapene avlegges senest 22. februar og årsberetningen senest 31. mars iht. KL S f 4-7.

På grunn av sen avlevering av både regnskap og årsberetning har revisor ikke vært i stand t¡l å få revidert regnskapet innen fristen for avleggelse av revisors beretning som er satt til 19.04.2022. Vi har derfor avgitt en foreløpig negativ revisjonsberetning.»

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at dette ikke er gjort.

Saken behandles i formannskapet neste tirsdag og i ekstraordinært møte i kontrollutvalget torsdag 2. juni.

Det har ikke lykkes oss å få en kommentar fra kontrollutvalgets leder Ann Elisabeth Hansvold om denne saken i dag.

Kommunedirektør Marius Jermstad skriver i en SMS til Nea Radio at situasjonen skyldes forsinkelser og han ønsker ikke å utdype dette nærmere nå. Han sier han har kontroll på situasjonen.