Nye E6 mellom Ranhiem og Åsen skaper både begeistring og debatt. Til uka skal strekningen fra Leistad til Helltunellen, altså den delen av den nye motorveien som vil gå gjennom Malvik kommune, 2. gangsbehandles, først i Aresam og deretter i kommunestyret.

– Jeg mener vi må tenke oss godt om før vi vedtar å gjøre alvorlige inngrep i dette området, sier MDGs Per Olav Bjørgum.

– Dette er et område med mye matjord og andre verdier og utbyggingen vil gå kraftig ut over dette. Han innser at man ikke kan stanse utbyggingen, men stiller spørsmål ved hvor voldsomme inngrepene må være.

– Bare det å velge at strekket skal legges til rette for 110 kilometer i timen gjør det hele mer inngripende, hevder han.

– Dette er spørsmål vi må vurdere nøye før vi fatter vedtak.

Saken fortsetter under lydfila:

Historiske erfaringer

En sak som har som har fått stort fokus den siste tiden, er omfanget av kreosotutslipp man nå har kartlagt i Hommelvikbukta.

– Dette mener jeg er et godt eksempel på hvordan historien kan vise at det bærer galt avsted om man lar seg rive med av utviklingen. Han viser til industrien som foregikk på Nygården i Hommelvik fra 1925 til 1975, der man produserte jernbanesviller.

– Vi har lenge visst at det var giftstoffer igjen etter denne produksjonen, men antok at dette var ryddet opp i. Nå viser det seg at forurensingen dekker 150 000 kvadratmeter i og rundt Hommelvikbukta og helsedirektoratet fraråder at man spiser sjømat fra området, forklarer Bjørgum.

– Jeg er redd for at om vi nå gjør for kraftige inngrep i forbindelse med utbyggingen av E6, vil kunne sitte igjen med samme erfaring 100 år fra nå, nemlig at det har vært en stor tabbe å bygge ned så mye matjord.