- Det er krevende dager, men vi ser også en nasjonal mobilisering som gjør at leveransene ut til norske husstander og kunder går i hovedsak som normalt. Vi gjør alt vi kan for å opprettholde høy kvalitet på post, pakker og varer som representerer en viktig del av den samfunnskritiske infrastrukturen, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge.

​Internasjonal utveksling av post, pakker og varesendinger blir i større grad påvirket av restriksjoner på flytrafikken som fører til kanselleringer av passasjerfly og redusert kapasitet. Godstransport anses å ha en samfunnskritisk rolle og innad i EU er grensene åpne og godstransport på vei har høy prioritet.

- Den alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet vil kunne medføre at vi ikke kan oppfylle alle avtale- og kundeforpliktelser fremover. Vi har derfor varsler at dette er en force majeure situasjon, slik at kunder er forberedt på at situasjonen raskt kan endres, sier Wille

Posten og Bring har sterkt fokus på driften og arbeider fortløpende for å finne gode løsninger. I denne prosessen er det tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere, blant annet de andre postselskapene i den internasjonale postunion.

Flere ønsker hjemlevering av varer

Økt netthandel den siste tiden har også ført til at flere kunder ønsker varene levert på døren.

- For å begrense smitterisiko ved levering av pakke- og varelevering vil Posten og Bring inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er. Sjåførene vil registrere leveringen supplert med GPS koordinater, sier Wille.

Vi følger de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger og har i tillegg iverksatt egne konsernspesifikke renholds- og hygienetiltak på f.eks. terminaler, postmottak, hos sjåfører og ved vareoverlevering.

Medarbeidere i administrative funksjoner har som hovedregel hjemmekontor. Det er foreløpig lavt sykefravær i driften. Posten og Bring har så langt ikke sendt ut noen permitteringsvarsler.

Koronasituasjonen følges nøye

Det er høy beredskap og krisestab er satt i konsernet.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter i Norden.