Frosta Bobil & Caravan AS og Circle K Norge har i dag signert leiekontrakt for anlegget i Ålen.

Dette vil bety at det ikke lengre vil være Circle K tradisjonell bensinstasjon i lokalene i form av drift via ett oljeselskap.

Frosta Bobil & Caravan AS kommer til å ha butikk med ett litt annerledes konsept, men med mye av det man tilbyr på en tradisjonell bensinstasjon slik at man får kjøpt forfriskninger og bensinstasjons relaterte produkter som tidligere, men med planer om å benytte mer lokale produsenter av matvarer for salg.

– Vi er i dialog med Kaffekråa i Ålen rundt nye og spennende matprodukter som passer som «I farten mat», skriver Tore Børresen i Frosta Bobil & Caraven i en pressemelding.

Frosta Bobil & Caravan AS driver med bobil og caravan som hovedprodukter, med produkter som naturlig faller inn under dette segmentet, og fritidsprodukter vil være en naturlig del av butikk lokalene i Ålen.

Firmaet har da tre avdelinger, Frosta, Røros og Ålen. Avdelingen på Røros fortsetter som tidligere, men har for lite utearealer i forhold til behovet.

– Dette er noe av bakgrunnen for satsningen i Ålen der det ligger bedre til rette for synlighet, direkte tilgjengelighet, og tomten er stor nok til plasskrevende varehandel. Lokalene og arealene i Ålen ligger tett inntil FV 30, hovedfartsåren nordfra mot Røros, og er godt trafikkert med god og lett tilgjengelighet for de som er langs veiene med bobil og campingvogn, skriver Børresen som mener plassen for vår del passer godt og sammen med stopp for drivstoff fylling og visning og salg av våre produkter.

Leieforholdet trer i kraft 1. mars og den nye driveren håper å komme i gang med «stasjonsdrift» så snart som mulig.

– Vi er avhengig av å finne en ansvarlig driver av butikken og pusse opp litt i butikken før vi får startet for fullt. Vi ser på dette som en satsning for fremtiden, og vi har stor tro på at flere ben å stå på er løsningen for næringslivssatsing på mindre steder der tradisjonell bensinstasjonsdrift ikke er bærekraftig, skriver Børresen.