Flere ganger i vinter er det observert ulv og spor etter ulv i fjellene mellom Neadalen og Gauldalen. Dette er innenfor området som kalles Rovviltregion 6 - der det er utstedt fellingstillatelse på tre ulver.

Så langt i vinter er ingen dyr felt.

Forrige helg ble det gjort sporfunn i nærheten av ei langrennsløype i Aunegrenda. Dette har også kommet fellingslaget for øre, og leder Annar Dragmyrhaug sier til Nea Radio mandag ettermiddag at været så langt i vinter har gjort jakt vanskelig.

Venter på bedre vær

Dragmyrhaug ledet jaktlaget som klarte å ta ut et dyr i tilsvarende område sist vinter, og han sier de er klare til å igangsette jakt så snart forholdene tilsier det.

Han har omlag 100 jegere fra alle de berørte kommunene, Holtålen, Tydal, Selbu, Midtre Gauldal og Melhus til disposisjon.

– Vi venter på bedre vær for sporing, og det ser ut til å roe seg utover uka, sier han, og ber samtidig folk som ser ulv eller spor om å ta kontakt.

Gaupe

Lørdag ble ei gaupe skutt ved Raubergfossen i Haltdalen. Avisa Fjell-Ljom skriver at det var et jaktlaget fra Haltdalen og Midtre Gauldal som felte den rundt 19 kilo tunge hanngaupa.