I et ekstraordinært formannskapsmøte i Stjørdal i ettermiddag, ble det besluttet å stenge alle skoler, barnehager, ungdomsklubber og andre offentlige arenaer med umiddelbar virkning. Alle offentlige arrangement, som idretts- og kulturarrangement blir også pålagt avlyst.

– Dette er et preventivt virkemiddel og er ikke på grunn av akutt smitte, sier kommuneoverlege, Leif Edvard Muruvik Vonen.

– Dersom vi lever normalt kommer vi i situasjonen at vi smittes av folk som enda ikke har symptomer. For å begrense tilgangen på virus, må vi skjerme oss, fortsetter han i møtet som foregikk over telefon i ettermiddag.

– Dersom vi får ned antallet smittede i sin helhet får vi også ned antallet veldig syke. Han understreker at de ikke enda vet om tiltakene kommer til å virke.

– Dermed kan vi muligens begrense overbelastning på helsesektoren.

Venter reaksjoner

Ordfører Ivar Vigdenes ledet møtet og sa at det var en tung avgjørelse å ta å gå så drastisk til verks.

– Vi er klar over at dette kommer til å ramme foreldre til over 4000 barn i kommunen når det gjelder å kunne gå på jobb.

– I ettertid kan vi risikere å få kritikk for å ha gjort for store inngripen i folks liv. På den annen side kan vi også muligens ha klart å bremse viruset noe.

Tidsperspektiv

Foreløpig gjelder stengingen til over førstkommende helg.

– Deretter tar vi stilling til en videre tidsramme, sier Ivar Vigdenes som understreker at det å unngå tett kontakt med mennesker ikke betyr det samme som karantene.

– Men rådet er å utvise den største forsiktighet om man må ut.