Dette kurset retter fokuset mot det å være en aktivitetsvenn for en person som er rammet av demens. Mye informasjon skulle ut til deltakerne som etter kurset fikk utdelt hver sitt diplom, som et bevis på at de nå kan kalle seg en aktivitetsvenn.

– Vi har vært innom rollen som frivillig, litt om hva det vil si å være aktivitetsvenn og sett noen filmer. I tillegg så har vi snakket rundt sykdommen demens og kommunikasjon, sier Kari Galaaen fra Frivilligsentralen i Selbu.

– Hva slags type informasjonsfilmer har blitt vist under kveldens kurs?

– Mange av filmen tar for seg samhandlingen mellom en person som er rammet av demens og en frivillig aktivitetsvenn. Viser rett og slett hvor trivelig de kan ha det i hverandres selskap, forteller Brit Sissel Lien fra hukommelsesteamet i Selbu.

Fraværende

Til tross for at det var ti kursdeltakere til stede, så var oppmøtet blant yngre fraværende.

– Vi hadde håpet at det skulle være noen yngre til stede på kurset, men det spørs om vi skulle ha vært mer aktiv på sosiale medier. Kanskje skulle vi ha tatt kontakt direkte med ungdomsorganisasjoner, sier Lien.

Artikkelen fortsetter under lydklippet

Hør intervjuet med Karin Galaaen og Brit Sissel Lien her:

Blant kursdeltakerne finner vi Lille Kulsetås Fuglem og Elin Møllenhus, som har vært frivillige i flere år.

– Hvorfor meldte du deg på dette kurset?

– Jeg vært med personer med demens i forskjellige sammenhenger oppgjennom tiden. Hadde en bestemor på over 90 år som ble rammet av demens på slutten. Tok utdanning innen psykiskhelsearbeid, hvor jeg skrev oppgave om demens, men nå begynner utdanningen min å bli såpass gammel at det har skjedd mye innen forskningen på sykdommen etter den tid, sier Lill Kulsetås Fuglem.

Elin Møllenhus har vært frivillig besøksvenn for Røde Kors i 26 år.

– Når du har vært besøksvenn i mange år, kan du treffe på noen som blir dement. Da er det fint å kunne vite litt om sykdommen på forhånd og hvordan du skal forholde deg til de som blir rammet av den, sier Elin Møllenhus

Hør intervjuet med Lill Kulsetås Fuglem og Elin Møllenhus her: