I den opprinnelige klagen, der NORSKOG ba om økt felling av ulv, begrunnet organisasjonen dette med den skade ulven påfører jaktretten. Dette aspektet er imidlertid ikke besvart av departementet, og NORSKOG har sendt ny klage der de ber om et tilsvar på dette punktet.

-Norske myndigheter velger å se bort fra skade på jaktretten som grunnlag for felling av ulv, noe som avviker fra de juridiske tolkninger i Sverige og Finland, hevder NORSKOG.