– Siktede erkjenner å ha utøvd voldshandlingen med dødelig utfall og at han var alene om dette, sier Ellen Moksnes Andresen, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Politiet skriver i pressemeldingen at etterforskningen så langt har ikke gitt noen holdepunkter for at andre har medvirket. Siktelsen er dermed justert til drap og ikke lenger drap/medvirkning til drap.

Fortsatt varetekt

Politiet sier de vil be om fortsatt varetektsfengsling for siktede begrunnet i gjentagelsesfare, og allmenhetenes rettsfølelse og trygghet, jamfør straffeprosesslovens paragraf 172.

– Nytt fengslingsmøte vil bli berammet i starten av neste uke, skriver politiet videre i pressemeldingen.

Bodde i samme blokk

Politiet kan bekrefte at den fornærmede ble funnet i den siktedes leilighet.

– Fornærmede bodde i samme leilighetskompleks og de var bekjente, skriver politiet.

Etterforskingen så langt har gitt politiet god kunnskap om hendelsesforløpet sier Moksnes Andresen.

– Gjennom digitale spor, tekniske undersøkelser og tips, har vi kartlagt siktedes bevegelser i forkant og etter drapshandlingen, sier hun.

Skal avhøres på nytt

Etterforskningen fortsetter og den siktede skal avhøres på ny sier Moksnes Andresen.

– Det gjenstår også en god del analyser av beslag i saken, sier hun.

Politiet ønsker ikke å gå noe nærmere inn på drapsvåpenet, og avventer den endelige obduksjonsrapporten.