I dagens politiråd ble en ny tjenesteavtale mellom kommunene i Neadalen og politiet underskrevet.

– Tjenesteavtalene bygger på dagens tilbud, og det betyr at det fortsatt vil være to åpningsdager ved kontoret i rådhuset i Selbu, sier ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad etter møtet.

Festkultur var tema

Dette betyr at det kommer ekstraressurser til politidistriktet, som medfører at en kan opprette en «distriktspatrulje» som vil gagne både Selbu og Tydal. ifølge Balstad.

I tillegg var ansvarlig festkultur et sentralt tema på dagens møte.

– Vi er enige om at det må legges til rette for flere offentlige fester etter dagens ordning. En ordning som har fungert meget godt, mener Balstad.

Kommunene har fått til en god ordning for offentlige fester for ungdom fra 15 til 18 år, slik at de kan delta på fester selv om det er skjenkebevilling.

– Det har vært et savn at det har vært få fester, så det handler om å finne ordninger som gjør det mindre krevende for arrangøren, sier Balstad.

– Kommune og politi vil nå invitere til et møte med arrangører for å se hvordan en kan ta dette videre.

Balstad mener det er viktig å skape arenaer der alle får delta, da privatfester kan føre til utenforskap.

– Det er dessuten vanskelig å holde kontroll på private arrangement, mener Balstad.