– Fra natt til fredag til lørdag morgen er det ventet 10 - 25 cm snø på 24 timer, lokalt og i høyden er det ventet større snømengder. Ytterst på kysten kan hende sluddbyger i perioder utover fredagen. På grunn av kraftig vind i området er det også ventet lokal snøfokk, skriver Meteorologisk institutt i varselet.

Konsekvens

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid, sier de.

– Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, skriver de videre.

Råd

Meteorologisk institutt sier at man må beskytte sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden.

– Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, rådgir de i varselet.