Faren til Ottar, den legendariske trekkspilleren Petter Andreas Røstad Senior, var levende interessert i det mekaniske rundt skurtreskere og fikk sin første skurtresker tilsendt i tre esker.

På gården var det korn og gress, og de drev med kyr frem til de på 1960 tallet kuttet ut melkeproduksjonen og valgte å satse på svineavl og korn.

Her kan du høre hvordan Ottar Røstad opplevde utviklingen i kornproduksjonen på gården fra hans barndom og frem til i dag.