Debattinnlegget som er stilet som et åpent brev til befolkningen i Trondheim er signert av 42 leger ved legevakta.

I innlegget skriver legene at det nye pasientjournalsystemet er så fullt av feil og mangler at det best kan beskrives som et makkverk.

Legene beklager overfor Trondheims befolkning og avslutter innlegget med at de anser journalløsningen som en fare for pasientsikkerheten.

Årsaken til ventetida

Legevakta i Trondheim har nå brukt Helseplattformen i fem måneder skriver legene i innlegget.

- Basert på våre erfaringer med programmet støtter vi legene på St.Olavs ønske om å stoppe innføringen av Helseplattformen. Det er åpenbart for oss som jobber på legevakta at Helseplattformen er både den direkte og indirekte årsaken til at ventetiden har økt heter det i innlegget.

Advarer

Det åpne brevet fra de 42 legene avsluttes med en beklagelse til innbyggerne i Trondheim.

- Til Trondheims befolkning: Unnskyld for at legevakta fungerer så dårlig nå. Dette er helt og holdent Helseplattformens feil.

Til våre gode kolleger på St.Olavs hospital: Vi har nesten et halvt års erfaring med Helseplattformen.

Dette systemet fungerer ikke, og det har ikke blitt bedre siden vi startet. Vi må på det sterkeste advare mot å innføre Helseplattformen på St.Olav - eller noen andre steder. Det kommer ikke til å gå bra.