Destinasjon Røros nedbemanner og utviklingssjef Hilde Bergebakken slutter i selkapet hun arbeidet for siden 2007.

Destinasjon Røros har de senere åra spredt seg på mange oppgaver, med et høyt aktivitetsnivå og mange utviklingsprosjekter. Noe som ført til at styret i destinasjonselskapet nå setter inn flere tiltak for å spisse driften mot kjerneoppgavene markedsføring og vertskap. Styret har også sett behov for å styrke budsjett- og økonomistyringen, sier styreleder i Destinasjon Røros Hilde Charlotte Solheim.

På generalforsamlingen mandag 25. april. vil styret legge frem en ny organiseringsmodell for Destinasjon Røros. Flere av tiltakene er allerede under iverksettelse. For å øke den økonomiske handlefriheten og frigjøre mer midler til operativ markedsføring, besluttet styret 14. mars å nedbemanne administrasjonen i Destinasjon Røros med to stillinger. Styrelederen mener omorganiseringen av Destinasjon Røros er helt nødvendig for å være rustet for framtiden.