Aldri har så mange søkt om å få bli Fjelltraineer. Søknadsfristen har nå gått ut, og nesten 60 personer har sendt søknader til Rørosregionen Næringshage. Guri Heggem og Bård Sundmoen Aas er veldig glade for å få så mange søknader. Nå skal søknadsstabelen gjennomgås og bedrifter som ønsker en trainee må melde seg så snart som mulig sier rådgiverne.

Dette er svært bra sier rådgiverne ved Rørosregionen Næringshage Bård Sundmoen Aas og Guri Heggem. Over 50 søkte ordningen i fjor også, og at det skulle komme så mange i år også er svært gledelig. Det tyder på at denne regionen er en attraktiv region å flytte til mener rådgiverne.

Søkerne er fra hele landet, noen er lokale og ønsker å "flytte hjem" mens andre vil gjerne flytte hit. Felles for alle er at de er unge, nyutdannede og har enten bachelor eller mastergrad i sitt fag. Fagområdene er også mange og varierte. "vi er glade for at det er så stor variasjon, bedriftene som har meldt behov har også svært varierende ønsker og behov" sier Sundmoen Aas og forteller videre at fagområdene er blant annet elektronikk, landskapsarkitektur, kultur, reiseliv og økonomi.

Søknadene skal nå gjennomgås og sorteres slik at de bedriftene som har meldt sine behov får se på og vurdere aktuelle kandidater. Dette vil skje helst i løpet av april måned, da de fleste av kandidatene er opptatte med eksamener og hovedoppgaver i mai måned. Ansettelser skjer trolig i august.