Denne uka arrangerte fylkesmannen i Sør-Trøndelag dialogsamling for reindriftsnæringa, landbruket og kommunene på Vauldalen Fjellhotell.

Hovedtema for samlinga var blant annet utviklingsmuligheter for næringene i utmark.

Leder for Gåbrie Sijte, Unni Fjellheim var fredag gjest i Nea Radio for å fortelle hvordan hun opplevde samlinga: