Halvparten av oss er usikre på hvor mye strøm vi bruker. Menn har bedre oversikt over strømforbruket enn kvinner.

I en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for Statnett, svarer 49 prosent at de er usikre på hvor høyt strømforbruket deres er.

- Vi har høy leveringspålitelighet i det norske strømnettet, faktisk hele 99,98 prosent i et normalår. Det betyr at folk stort sett har strøm når de trenger det, og de tenker derfor kanskje ikke så mye over strømforbruket sitt, sier Nina Yong Kviberg, som er kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett.

Undersøkelsen viser at menn er langt mer bevisste på sitt strømforbruk enn kvinner. Blant de spurte er det 67 prosent av mennene som sier de har oversikt, mens bare 35 prosent av kvinnene har det.

Lite engasjement

Arne Dulsrud og Frode Alfsnes ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har sett på nordmenns holdning til strømmarkedet. De fant ut at det generelt er et svakt engasjement blant forbrukerne rundt strøm og strømpriser.

- Våre tall stemmer godt overens med undersøkelsen Statnett har gjort. Vi fant at 57 prosent kjenner sitt eget strømforbruk, mens 43 prosent ikke vet hvor mye strøm de bruker, sier Dulsrud.

De med størst kunnskap om eget strømforbruk er menn over 60 år, de med lavest kunnskap er kvinner under 30 år, ifølge forskningsrapporten.

Dulsrud peker på at i husholdninger bestående av par, har mannen tradisjonelt betalt for bil, strøm og forsikringer, mens kvinnen for eksempel betaler for dagligvarer.

- Selv når vi korrigerer for dette, så er det en forskjell. Vi ser i vår rapport at kvinner og yngre voksne er de med lavest kompetanse og interesse for strøm, sier han.

Lavest forbruk i Oslo

Er du blant dem som ikke vet hvor mye strøm du bruker i løpet av et år? Noen tall fra SSB kan gi deg en pekepinn.

I følge SSBs siste undersøkelse av energibruk i norske husholdninger fra 2012, var strømforbruket i Norge i snitt 16 000 kWh per husholdning.

En gjennomsnittlig norsk enebolig, som de fleste av oss bor i, brukte rundt 20.000 kWh strøm i året. Tilsvarende tall for en leilighet var i underkant av 9000 kWh årlig.

Det er store geografiske forskjeller, og husholdningene i Oslo bruker minst strøm. Det skyldes at langt flere bor i leilighet i hovedstaden enn ellers i landet.

(Hallfrid Simonsen /Newswire)