Falkbergetentusiast Eiliv Grue har i sin forskning på forfatteren funnet en større mengde dikt som er

ukjent for de aller fleste. Han mener at dette kan dreie seg om hittil upublisert materiale.

Nå håper han å kunne gi ut diktene sammen med annet materiale i 2017 i forbindelse med 50-årsmarkeringa for Falkbergets bortgang: