Regjeringen har oppnevnt flere arter som såkalte prioriterte arter. En av disse er svartkurle - en orkide som finnes spesielt i området i og ved Sølendet naturreservat.

Det er til nå oppnevnt 13 prioriterte arter og i rørostraktene er det to arter av disse som man må forvente å følge opp spesielt.  I tillegg til svartkurle har også fjellreven fått denne statusen.

Det er tre planter som står på lista. Trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle er sterkt truet i Norge. Dette betyr at de har høy risiko for å dø ut.

Når det gjelder pattedyr så er fjellrev det eneste dyret på lista.  Fugler er dverggås og svarthalespove. For svarthalespove gjelder ikke vernet underarten som lever på Jæren

Det er også flere planter på lista: dragehode, honningblom, rød skogfrue og dvergålegras og av insekter er det elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge

- Vi har både et internasjonalt og nasjonalt ansvar for å bedre situasjonen for truede arter sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.