1. juni kom 29 millioner kroner tikkende inn på Holtålen kommunes bankkonto. Pengene kom fra Midtre Gauldal kommune og det var oppgjøret for aksjesalget av Gauldal Energi.

Midtre Gauldal er nå eneeier av energiselskapet.

Ordfører Jan Håvard Refsethås sier at pengene gjør at Holtålen nå ser muligheten å komme seg av ROBEK-lista:

Ordføreren  sier videre at det ennå vil gå et drøyt år før alt det formelle er i orden:

Holtålen kommune fikk altså 29 millioner kroner for aksjene og av disse er det satt av 12,4 millioner som skal dekke tidligere underskudd. Videre skal 15 millioner brukes til nedbetaling av gjeld og 1,5 million blir satt av til et såkalt Flyktningefond for å kunne takle uforutsette utgifter i forbindelse med mottak av 10 flyktninger i 2015 - 10 i 2016 og 4 syrere i 2015.