De fleste kyr er vel trygt plassert rundt om i regionens fjøs nå når vi nærmer oss jul, men for glåmosbonden Per Albert Sødal så har deler av buskapen vært savnet siden i sommer. Sammen med kollega Rolf Harry Røkke så har han opplevd at flere dy i besetningen ikke har kommet hjem fra sommerbeite - før nå. Det vil si, dyrene har vært obsertvert flere ganger, men har ikke latt seg drive hjem igjen da de har vært svært skye.

Sødal mener dette skyldes at dyrene har blitt jaget av rovdyr.

Heldigvis klarte man å hente inn dyrene denne uka og nå står det 14 utmagrede kviger i fjøset ved Aursunden.

Hør Per Albert Sødal fortelle hva som har skjedd: