Her kan du se hele landbruksdebatten fra kulturhuset Tælet i Selbu tisdag 25. april.

Debatten er et samarbeidsarrangement mellom Selbu Bondelag, Tydal Bondelag, Tydal Bonde-og Småbrukarlag, Tydal/Selbu produsentlag og Nea Radio.

Landbruksoppgjøret er like om hjørnet, og bøndene vil vite hva de kan forvente av politikerne framover. Ønsker de et landbruk i hele landet, og hvordan skal de i så fall få til det.

Her blir både lokale og nasjonale problemstillinger debattert, og panelet består av lokale politikere, politikere fra fylket og stortinget, samt representanter fra bondelaget og bonde- og småbrukarlaget.