Sametingsrådet gir barnehagen Espira Stjørdal AS nesten 160 000 kroner til samisk språkstimulering og kulturbygging.

Barnehagen har hatt et samisktilbud over flere år, noe de ønsker å fortsette med. De viser at kunnskapen til alle ansatte har økt og at alle barn får inspirasjon fra det samiske gjennom fortellinger og lek året rundt.

Barnehagen har fra høsten fire sørsamiske barn og én nordsamisk. De har en sørsamisk språkmotivator og har nå også ansatt en nordsamisktalende.

Eget samisk rom

Språkmotivatoren har innredet et eget rom i barnehagen med lavvo, samiske bøker og leker.

Dette i tillegg til at den samiske kulturen skal være synlig på alle avdelinger året rundt.

Språkmotivator deler i tillegg opplegg som avdelingene kan benytte. Barnehagen ønsker også ytterligere å utvikle prosjektet med leker, apper med samiske sanger og fortellinger og bøker både på sør- og nordsamisk.

Samisk avdeling

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen fra Norske Samers Riksforbund (NSR) er glad over å kunne gi tilskudd til samisk språkstimulering i barnehagen.

Han oppfordrer nå barnehagen til å etablere en egen samisk avdeling.

Hør intervju med Mikkel Eskil Mikkelsen her: