– NAV har en viktig rolle i lokalsamfunnet både for enkeltmenneskene og for næringslivet, sier den nye NAV-lederen for Røros, Holtålen og Os, May Løseth i en pressemelding.

Løseth startet som NAV-leder 1. november. Da kom hun fra stillingen som sektorleder for samfunnsutvikling i Tolga kommune, en stilling hun har hatt siden i 2014. Tidligere har hun arbeidet hos Statsforvalteren, i Kulturminnefondet og i fylkeskommune, samt at hun har vært næringssjef i Os kommune.

Viktig samfunnsoppdrag

Løseth sier at NAV har et veldig viktig samfunnsoppdrag, og forvalter mange tjenester som er viktige for folk og bedrifter.

– Dette blir nok enda viktigere framover nå når verden er mer uforutsigbar. Mye handler om å finne løsninger for enkeltmennesker. Norge har også er et arbeidsliv i omstilling, og nok arbeidskraft med riktig og tilpasset kompetanse tror jeg blir viktig å ha fokus på framover, sier Løseth videre i pressemeldingen.

NAVs månedlige ledighetsstatistikk viser svært lavt antall arbeidsledige i regionen. Tilgang til arbeidskraft, og arbeidskraft med riktig kompetanse er også en lokal utfordring.

– For NAV blir det da viktig å arbeide godt sammen med næringslivet og kommunene for å møte disse utfordringene på best mulig vis lokalt. Da må NAV være i tett dialog med kommunene slik at vi kan møte de lokale behovene innenfor de rammer og det oppdrag NAV har, legger Løseth til.