11 overleger og spesialsykepleiere ved St. Olavs hospital er i et leserinnlegg i Adressaavisa svært kritiske til Helseplattformen. De skriver at innføringen av journalsystemet må stoppes, og viser til at det kun er Midt-Norge som skal bruke Helseplattformen. Resten av landet er i ferd med å innføre et annet system, sågar norskprodusert, Dips.

Helseminister Ingvild Kjerkhol sier det ikke er aktuelt å droppe Helseplattformen: – Dette er en anskaffelse som ER gjort, sånn at denne fornyelsen av journalsystemene har passert point of no rertun.

Ordfører Eli Arnstad og Helseminister Ingvild Kjerkol Foto: Knut Inge Seem

Spesielt legene har vært misfornøyd med brukervennligheten i systemet. Til det sier Helseministeren at det må de løse selv. Hun trekker frem at det å han tilgang til viktig helsedata for både primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten er veien fremover for en god og sammenhengende helsetjeneste.

The Point of no return

Lytter dere ikke til innvendingene fra fagmiljøet på St. Olavs? – Det må de ansvarlige for implementeringen av Helseplattformen gjøre hver dag for å til en vellykket implementering, ingen har sagt det blit lett.

Med point of No return, så sier du at det blir Helseplattform enten man vil eller ikke? – Ja, det her er en anskaffelse som er gjort, og da er det viktig å ha alle med på laget.