I et brev til Landbruksdirektoratet uttrykker ordfører i Os kommune Ivar Midtdal, bekymring for hvordan Statsforvalteren i Trøndelag håndterer tamrein som trekker ut av vinterbeitedistriktet.

Arbeidets Rett skriver at Midtdal peker på at dette er en pågående og historisk konflikt, og at den har konsekvenser for dyrka mark i deler av Os kommune, hvor reinen gjør skade.

Når reinen trekker ut av sitt lovlige område kommer de ned på dyrka mark og gjør stor skade. Han mener dette gjentar seg år etter år.

Hør intervju med Ivar Midtdal her:

(Saken fortsetter lenger ned på siden)

Leder i Gåebrie Sijte, Inge Even Danielsen mener Os-ordføreren kjenner denne saken for dårlig.

Han mener været er en av årsakene til at situasjonen har blitt som den er.

– Enkelte år har vi har dårlige driftsforhold, som vi har i år, der vi fikk snø veldig tidlig, og så ble det mildvær. Dette setter fart på flokkene.

Danielsen sier også at det i flere år har vært et dialogprosjekt der man har forsøkt å finne løsninger på problematikken - dessverre uten resultat, sieerr han og legger til at dette er et problem man har også andre steder, som i Ålen og nedover Gauldalen.

Hør intervju med Inge Even Danielsen her: