Et tredvetalls innbygdinger møtte opp da UL Håpet onsdag kveld inviterte til grendamøte og debatt om Innbygdas storstue Moheim sin framtid. Flere millioner kroner i investeringer må til.

- Løsninga nå ble å sette ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe fram klare alternativ for UL Håpet og Moheim, sier Alf Roar Tuseth i den nye arbeidsgruppa som nå skal jobbe for ungdomshusets framtid.

Arbeidsgruppa skal legge fram  forslagene sine i et nytt grendamøte etter sommeren.