RørosBanken bygger om og utvider inngangspartiet

Alle automatene, minibank, minibank med svenske kroner og Euro, innskuddsautomat og myntrullveklser vil nå bli samlet i inngangspartiet på Nilsenhjørnet og være tilgjengelig for kunder ut over bankens åpningstid. Dette krever utskifting av glassdører og -vegger.

I byggeperioden, som begynner mandag og varer i omlag tre uker framover, vil inngangspartiet være et anleggsområde. Derfor vil hovedinngangen være stengt for publikum. Inngang blir da fra bakgården via passasjen mellom banken og Bergstaden Hotell. Inngangsdøren blir godt merket.