Arbeidsgiveravgifta i bankene foreslås å økes med fem prosent i det nye statsbudsjettet. Det rammer først og fremst lokalbankene, mener ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad.

- Økningen på fem prosent, utgjør ca 40.000 i året per årsverk. Det er klart at det vil ramme lokalbankene i større grad enn de store, sier Balstad.

Store forretningsbanker sentrerer sin virksomhet, mens lokalbankene gjerne går motsatt vei. Selbu Sparebank er blant bankene som har opprettet filialer utenfor bankens hovedkontor.

- Vi ser på dette som et bevisst angrep på lokalbanker som fortsatt ønsker et desentralisert, tilstedeværende bankvesen. Vi frykter at lokalbankene må kutte ansatte for å redusere kostnadene sine. Det vil gå utover lokalbanken som institusjon, sier Balstad.

Ap-ordførere i Sør-Trøndelag, som har lokalbanker i sin kommune, vil nå gi en felles uttalelse til sin stortingsgruppe. I uttalelsen gjøres det klart at de synes økningen av arbeidsgiveravgifta er uakseptabel.