Ski-NM på Røros mangler fremdeles mange frivillige til vinterens skifest. Nå har arrangøren gått fra dør til dør i arbeidet med å rekruttere dugnadsstab.

NM-sjef Kjetil Reinskou sier det er snakk om rundt 500 frivillige tilsammen. Godt over halvparten av disse er allerede på plass og han håper resten blir klar i løpet av kort tid: