Rundt 100 tydalinger hadde møtt fra da nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo i Tydal kommune ønsket velkommen til temamøte om kulturarenaer.

Hilmo og rådmann Lars Erik Moxness innledet, og også nærings- og kultursjef i Holtålen, Olve Morken, fortalte om sin kommunes satsing på det nye flerbrukshuset som nå har erstattet det gamle samfunnshuset i Ålen.

Mye av debatten kom som ventet til å dreie seg om Idrettshuset, og her er det tydeligvis to meninger: De fleste i Tydalshallen i går ville ha gjenåpnet Idrettshuset så fort som mulig, mens andre ville tenke nytt og satse påp et mer framtiudsrettet kulturbygg i tilknytning til et nytt administrtasjonsbygg for Tydal kommune på Kløfta.

Rådmann Lars Erik Moxness sa at han ville anbefale kommunestyret å selge Idrettshuset for ei krone til lag og organisasjoner som ville drive det videre.

Tore Lunden i Kulturens venner støttet rådmannens langsiktige tenking, men ville likevel ha en snarlig løsning på manglende kultursal nå.

Hør intervjuer her:

Jo Vegard Hilmo

Lars Erik Moxness

Olve Morken

Tore Lunden