Et Beach King Air 350 fly med fem personer ombord måtte nødlande på Røros Flyplass tirsdag ettermiddag. Flyet drev med treningsflyging da piloten fikk indikasjoner på oljetrykksfall i den ene motoren. Motoren ble da stanset og etter å ha fått innvilget prioritert landing ble maskinen satt ned kontrollert på Røros Lufthavn klokken 15.49.

Ingen personer ble fysisk skadd i hendinga.

Det allerede forsinka Widerøeflyet  som stod klar til take off på vei til Oslo ble ytterligere forsinket på grunn av omstendighetene og kom seg ikke på vingene før i 17-tida.

Lufthavnsjef Stig Moen sier til Nea Radio at det ble igangsatt rutinemessig full beredskapsvarsling og etter en evaluering er konklusjonen at alt fungerte bra.

Det ser ut som om flyet blir stående lenge på Røros da pilotene mener motoren må skiftes - en prosess som kan ta flere uker om ikke måneder.