Siden mandag 16. juli har flere brannvesen fra Trøndelag vært i Jämtland og deltatt i i et samlet krafttak mot skogbrannnene som har herjet i Midt-Sverige. Etter ankomst i Sverige fikk de fort kallenavnet «Trønderbataljonen», et navn de trønderske brannmannskapene har båret med stolthet.

Klokka 09.30 søndag morgen fikk ledelsen for "Trønderbataljonen" beskjed om at de offisielt er ferdig med innsatsen i Sverige.

- Dette betyr at vi pakker sammen utstyret vi har i Jämtland og kommer hjem i løpet av søndag eller mandag, sier Ole Kiplesund, pressekontakt for Stjørdal brann- og redningstjeneste og Selbu brann- og redningstjeneste.

STORE TAP: Verdier for minst 900 millioner har gått opp i røyk i brannene i Sverige. Foto: Marit Manfredsdotter

- Bistanden til Sverige har vært utfordrende på flere hold, men vi sitter igjen med en god porsjon erfaring som vi i fellesskap skal bygge videre på. Vi er blitt et felles Trøndelag, og samarbeidet over grensa til utlandet fungerte godt. For øvrig ser vi at samarbeidet mellom ulike brannvesen er noe vi må videreutvikle fremover, sier Kiplesund.

HJEMOVER: Varabrannsjef i Stjørdal, Ole Johan Kiplesund, er en av dem som har vært i Sverige for å være med i kampen mot flammene. Foto: Anne Gundersen