På grunn av kritiske tilbakemeldinger fra ansatte i Røros-barnehagene over tid, inviterer varaordfører Bjørn Salvesen tillitsvalgte til et lukket dialogmøte 4. juni.

– Det er i alles interesse at partene nå bruker tid til å lytte til hverandres synspunkter for at den svært viktige barnehagesektoren kan utvikle seg i en positiv retning i Røros Kommune, sier Salvesen som mener det er en kompleks bakgrunn for situasjonen: