Ålen Røde Kors Hjelpekorps er i gang med å bygge nytt depot, like ved hytta på Hessdalskjølen.

"Røde Kors-hytta" ble satt opp på 80-tallet og fungerer som hovedkvarter for hjelpekorpset. Men alt utstyret er blitt lagret andre steder, rett og slett fordi det ikke har vært plass på Kjølen.

Mye av det større utstyret har vært lagret i Protex sine fabrikklokaler i Hovstrøa, men Gaula Tradisjonsmøbler som har etablert seg der, trenger stadig mer plass og Røde Kors har derfor måtte se seg om etter andre løsninger.

Valget falt rett og slett på å bygge på hytta med omlag 170 kvadratmeter i to etasjer.

Nybygget skal i tillegg til å fungere som lager, også ha oppvarmet garasje og lokaler som kan brukes til kursing og undervisning.

Operativ leder i Ålen Røde Kors Hjelpekorps, Jon Peder Hov, sier at grunnarbeidet er unnagjort og entreprenøren Bergstaden Bygg står klare til å starte snekringen.

Han håper jobben er unnagjort i løpet av høsten og at lokalene er klare til bruk før jul.

Ålen Røde Kors har omlag 150 medlemmer og 30 av disse er aktive i hjelpekorpset. Resten er med i besøkstjenesten, der de bidrar til et tryggere og bedre lokalmiljø.

Hjelpekorpsets hovedoppgave er å bistå ved blant annet leteaksjoner, men har også aktiv vakttjeneste i påskefjellet.

Hør intervju med Jon Peder Hov her: