Omlag 40 personer møtte opp da Holtålen kommune sammen med den lokale næringsforeninga inviterte til møte med tema; "Hvordan gjøre Holtålen til en attraktiv hyttekommune", i Messa i Hovet torsdag kveld.

Mona Slettum fra Røros Høyre og hytteier Lars Bjørgård var innledere og møtet ble ledet av Guri Heggem fra Rørosregionen Næringshage.

Utgangspunktet for møtet var et initiativ fra Holtålen Næringsforening som stilte spørsmålet om kommunen kan bli attraktiv på hyttemarkedet.  Enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken tok spørsmålet videre og stilte det til de frammøtte torsdag kveld.

Deltagerne ble delt opp i grupper og fikk i oppgave å svare på tre spørsmål relatert til hyttebygging. Magnus Jensås var en av deltakerne på møtet. Som entreprenør mener han det kan være vanskelig å forholde seg til dagens reguleringsplaner:

Møtet var initiert av kommunen og Holtålen Næringsforening. Leder i næringsforeninga, Per Grinsatd var fornøyd med kvelden:

Det var to av nestorene i Holtålen Næringsforening, Stein Harry Angen og David Engan som som kom opp med ideen som førte til møtet: