Gjennom trappeassistenten AssiStep har AssiTech gjort stor suksess i markedet for omsorgsteknologi i Norge. Selskapet med base i Trondheim ønsker nå å finne nye forretningsområder som passer med filosofien om at pleietrengende skal få hjelp til å gjøre mest mulig selv.

- Vi blir stadig flere eldre i Norge, og derfor er vi nødt til å løse omsorgsoppgavene på en mer effektiv måte enn før. Hverdagsrehabilitering er blitt en ny tilnærming i kommunene, der tverrfaglige team med terapeuter hjelper hjemmeboende med å løse utfordringer for egen maskin, forteller Eirik Medbø, markedssjef i AssiTech.

 - I prosjektet vårt skal vi følge terapeuter som jobber med hverdagsrehabilitering for å lære av den innsikten og de erfaringene de gjør seg. Prosjektet skal kartlegge og forstå arbeidsmetodene som brukes. Målet er å komme opp med måter som øker effekten av denne type rehabilitering, sier Eirik Medbø. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Eggs Design.

Han er glad for at Hjelpemiddelsentralen nå innvilger stadig flere trappeassistenter. AssiStep selges av HEPRO.

Eirik Medbø (AssiStep) og Heidi Thorgaard (HEPRO)