Det ble oppdaget en vannlekkasje i Ålen lørdag formiddag. Vannet kobles nå om, slik at færrest mulig blir berørt og det antas at alle som nå er uten vann får vannet tilbake i løpet av kort tid.