I et brev til kommunen ønsker nå Holtålen Snøscooterklubb å presentere 9 nye skutertraseer i hele kommunen.

Dette er et ledd i kommunestyrets enstemmige godkjenning av Gauldalsløypa i sak 54/20 og vedtakspunkt 3, den 17.12. 2020, hvor det heter; «Det igangsettes en prosess for å se på en helhetlig løypeplan i Holtålen kommune». Nå har skuterklubben kommet med sine forslag.

-Løypeforslaget tar hensyn til eksisterende næringer som fjellstuer og parkeringer som utgangspunkt for løypenettet. Tilleggsnæringer vil være tilrettelagt isfiske og utleie av hytter og setre. Tilrettelagte samlingsplasser er gode sosiale og miljømessige tiltak, samt at de vektlegger at løypenettet skal knyttes sammen i hele kommunen, sier leder i Holtålen Snøscooterklubb, Hans Jørgen Holden.

Holtålen Snøscooterklubb foreslår dermed følgende traseer i løypenettet:

1. Gauldalsløypa – sentrum (parkering) – Flya – Målåsetre (parkering) – Tydal grense, som kommunestyrets vedtak i saken om Gauldalsløypa.

2. Sentrum (parkering) – Brenntælet – t/r Rogne – Rognsåsjøen – Fjellheim/Jenshaugen (parkering) – Dagens vintertrase: Hessjøen – Kjølidalen og Øyungen – Meiåen/Elgsjøen.

3. Øyungen – Langsåvika – Båttjønndalen – Vårhus/Ingebrigtsvoll (parkering), dagens trase.

4. Målåsetre (parkering) – Bjørgåsen (parkering, fjellstue) – Kvensåsvollen – Nesvolden – Storvollhøyda – Rognsåsjøen. Sikrere krysningspunkt mellom øst og vest i Ålen på grunn av snøforhold.

5. Flya (parkering) – Øvre Drøydalen – Aunekjølen (parkering) – Aunegrenda grendehus (parkering), Nordpå via Hynntjønna (isfiske) – Tydal grense og Drøydalen – Drøyvollen (parkering) – Løvåsen Leir (parkering).

Aunegrenda grendehus – Øyvegen – Hultsjøen – Stor-Menna, bør utredes som løypealternativ.

6. Aunegrenda grendehus (Parkering) – Klasaune (parkering) – Bringen, etter Bringenvegen og Grønset (parkering) – Belinga Bru (hele løypa etter dagens traseer, i praksis Natovegen, merket i 1965).

7. Bringenvegen – Langen – Selbu grense, dagens hestetrase til martnan.

8. Langen – Slåggån – Langletevegen (parkering) – Dragåsvollan (Midtre Gauldal), dagens trase.

9. Allmenningsvegen (Midtre Gauldal kommune) – Leset (parkering) – Løvåsen.

10. Løvåsen (parkering) – Renåtjønna (isfiske) - Finsådalen – Vårhus-Ingebrigtsvoll (parkering) og Åsen (parkering) – Åsmarka – Bjørnen – Finsådalen osv.

Næringsinntekt på 300 000 kroner

Videre skriver Snøskuterklubben at Gauldalsløypa i praksis har fått mange entusiaster, og det er solgt hele 766 kjøretillatelser for siste sesong (16/4), fordelt på 422 årskort og 324 dagskort. Samla har dette gitt nesten kr. 300.000, - i inntekter, med ca. kr. 70.000, - i vedlikeholdsutgifter og skilting.

Tilleggsnæringene – utleie maskiner, salg og service har merkbart omsetningstillegg.

Høy kjørebelastning

Ulempen med kun en løype er at kjørebelastninga har mer enn fordoblet seg fra prøvesesongen 2019. Dette skyldes vel pandemien, med grensestenging til Sverige, der mange gauldalinger tradisjonelt har benyttet svensk løypenett i rimelig stort omfang. Dermed ønsker skuterklubben at det allerede til neste vinter vil komme en rekreasjonsløype til i kommunen.

- Det er mest nærliggende å tro at det er løypa over til Hessdalen, som vil være den mest aktuelle, som løype nr 2 i kommunen. Den har kommet frem som forslag fra flere kanter, og arbeidet med denne løypetraseen har kommet lengst, sier Holden.

Hør intervjuet med leder i Holtålen Snøscooterklubb her;