Det er nå bekreftet at sammenkoblingen av flyruta Røros-Oslo-Ørland opphører, og Røros – Oslo blir igjen operert som selvstendig rute.

Det vil blant annet innebære nattparkert fly på Røros natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

– Dette er noe vi fra lokalt hold har vært opptatt av å få på plass i lang tid, og dette er svært positivt for regularliteten på flyruta, sier rørosordfører Isak Veierud Busch i en pressemelding.

Oppstartsdato for den nye rute ar satt til 22. november 2020.